Arizona Medische Vereniging

De Arizona Medical Association is een vrijwillige ledenorganisatie voor artsen in Arizona. ArMA ondersteunt artsen en hun patiënten op vele manieren door middel van effectieve communicatie, financiële begeleiding en doordachte wetgevende inspanningen.

Wij hopen dat u onze site interessant en gemakkelijk te navigeren vindt, maar bovenal dat hij nuttig is. Ons doel, met deze website, is om onze leden te voorzien van een schat aan informatie met betrekking tot hun beroep en het runnen van hun praktijken. Voor de niet-lid hopen wij dat u zult ontdekken hoe waardevol ArMA is voor de geneeskunde in Arizona en dat u zich bij ons zult aansluiten.

ArMA pleit al meer dan 112 jaar voor artsen en hun patiënten. Wij ondersteunen onze leden en hun patiënten op vele manieren door middel van effectieve communicatie, financiële begeleiding en doordachte wetgevende inspanningen. De nummer één prioriteit van onze leden is de kwaliteit van de patiëntenzorg – en we doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat dat hier in Arizona gebeurt.

Missie en Geschiedenis

De wortels van de Arizona Medical Association gaan terug tot het eind van de negentiende eeuw. In die tijd beschikten artsen niet over ziekenhuisfaciliteiten en velen woonden op afgelegen plaatsen – niet in staat om hulp of consult te krijgen wanneer dat nodig was. In 1892 stuurde Dr. Joshua Miller, toen voorzitter van de Maricopa County Medical Society, samen met vier andere artsen een brief aan alle artsen van Arizona, waarin hij opriep tot een bijeenkomst om een Territorial Medical Society op te richten. Een paar dagen later werd Dr. Miller gekozen tot de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Arizona Medical Association.

ArMA Ethische Code

Beginselen van de medische ethiek American Medical Association

Goedgekeurd door de Arizona Medical Association

Preambule: De medische beroepsgroep heeft lange tijd een aantal ethische verklaringen onderschreven die in de eerste plaats zijn ontwikkeld ten behoeve van de patiënt. Als lid van deze beroepsgroep moet een arts zijn verantwoordelijkheid erkennen, niet alleen tegenover patiënten, maar ook tegenover de maatschappij, andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tegenover zichzelf. De volgende Principes, aangenomen door de American Medical Association, zijn geen wetten, maar gedragsnormen die de essentie van eervol gedrag voor de arts definiëren.

I. Een arts dient toegewijd te zijn aan het verlenen van bekwame medische diensten met mededogen en respect voor de menselijke waardigheid en rechten.

II. Een arts zal de normen van professionaliteit hoog houden, eerlijk zijn in alle professionele interacties, en ernaar streven om die artsen aan te geven die tekortschieten in karakter of competentie, of die zich bezighouden met fraude of bedrog, aan de juiste instanties.

III. Een arts zal de wet respecteren en zal ook zijn verantwoordelijkheid erkennen om veranderingen te zoeken in die vereisten die in strijd zijn met het belang van de patiënt.

IV. De arts zal de rechten van patiënten, collega’s en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg respecteren, en zal het vertrouwen van de patiënt beschermen binnen de beperkingen van de wet.

V. De arts zal wetenschappelijke kennis blijven bestuderen, toepassen en bevorderen, zich blijven inzetten voor medische educatie, relevante informatie beschikbaar stellen aan patiënten, collega’s en het publiek, zich laten consulteren, en de talenten van andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg gebruiken wanneer dit aangewezen is.

VI. Een arts zal, bij het verlenen van de juiste patiëntenzorg, behalve in noodgevallen, vrij zijn in zijn keuze wie te dienen, met wie te contracteren, met wie samen te werken, en de omgeving waarin hij medische diensten verleent.

VII. De arts erkent zijn verantwoordelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de gemeenschap en de volksgezondheid.

VIII. Tijdens de zorg voor een patiënt dient de arts de verantwoordelijkheid tegenover de patiënt als primordiaal te beschouwen.

IX. Een arts zal de toegang tot medische zorg voor alle mensen ondersteunen.

Hoe werkt ArMA?

De Arizona Medical Association (ArMA) is een vrijwillige ledenorganisatie voor artsen in Arizona. ArMA lobbyt bij de hoofdstad van de staat over zaken die van invloed zijn op artsen en patiënten. Resoluties kunnen worden voorgesteld door de raad van bestuur, elk lid van het huis van afgevaardigden, elke provincievereniging, elk comité van de vereniging, of een petitie ondertekend door 20 of meer leden van de vereniging. De resoluties worden ter beoordeling aan het huis van afgevaardigden voorgelegd.

Gezondheidsonderwerpen

Hier vindt u informatie over verschillende ziekten, aandoeningen en ziektes. We hebben ook een lijst van klinieken opgenomen. Sommige daarvan bieden hun diensten gratis of tegen een gereduceerd tarief aan.

Welke arts is geschikt voor u?

Moet u naar een internist of een huisarts? Moet u voor die pijn op de borst naar een cardioloog of een gastro-enteroloog? Wat betekenen al die “gists” en “ists”?

Tips voor gezondheid en veiligheid

Klik hier voor toegang tot gezondheids- en veiligheidstips die nuttig zullen zijn voor u en uw gezin.

Wet- en regelgeving

Bekijk de nieuwste ArMA-inspanningen bij de staatswetgever. Bekijk ook wat ArMA heeft gedaan om u voor te bereiden op HIPAA-naleving.

MDRecord

MDRecord versie 5.0.3 kan nu worden gedownload naar uw PC. Lees meer over de database met referentiesoftware die het bijgewerkte GACCP- en universele formaat bevat, het proces stroomlijnt, het papierwerk vermindert en de efficiëntie verbetert. Deze software is GRATIS voor ArMA-leden.

Klachten van aanbieders

Met ArMA-lidmaatschap krijgt u toegang tot een downloadbaar en afdrukbaar klachtenformulier, gemaakt in samenwerking met het Arizona Department of Insurance.

Voordeel 1 : Verenig u met uw collega’s, meer dan 4.500, die zich inzetten voor de rechten van artsen en patiënten.

Voordeel 2 : Ontvang de meest recente informatie over nationale en nationale wet- en regelgeving en ander actueel nieuws dat van belang is voor de geneeskunde.

Voordeel 3 : Ontvang exclusieve tarieven voor speciale diensten en producten die zijn ontworpen om uw praktijk efficiënter te laten werken.

Meest recente berichten

Categorieën