Disclaimer

kamagra-origineel.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. kamagra-origineel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Intellectueel eigendom

De volledig website is intellectueel eigendom van kamagra-origineel.nl .

kamagra-origineel.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commerTadalafilatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan kamagra-origineel.nl verstrekt, worden opgenomen in de database van kamagra-origineel.nl . Deze gegevens worden door kamagra-origineel.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van kamagra-origineel.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Meest recente berichten

Categorieën